.RU

ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар

Дата23.06.2017өлшемі83.35 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы пәні бойынша


050301 Құқықтану мамандығының іштей бөлімі студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР

Павлодар


1-тақырып. Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығының түсінігін терең түсіну болып табылады.

Осы тақырыпты зерттеу барысында студент еңбек құқығының пәні мен әдісін, оның құқықтанудағы алатын орнына сипаттама беру қажет.

Міндеті:


 1. Еңбектік қызмет және еңбектік қатынастардың мәнін ашу.

 2. Еңбектік және өндірістік қатынастардың ерекшеліктеріне сипаттама

беру.

3. Қазақстан Республикасының еңбек құқығының түсінігі және ұлттық құқық жалпы жүйесінде алатын орнын анықтау.


2-тақырып. Қазақстан Республикасы еңбек құқығының қағидалары.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығының қағидаларының түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығының қағидаларымен танысуы керек.

Міндеті:

1. Еңбек құқығының қағидаларының түсінігін, олардың мәнін ашу.

2. Еңбектік қатынастарды құқықтық реттеу аясында қағидаларын

жіктеу.
3-тақырып. Еңбек құқығының субъектілері.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығының субъектілерінің түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығының субъектілерінің түрлерімен танысуы керек.Міндеті:

 1. Еңбек құқығының субъектілерінің түсінігі мен түрлеріне

сипаттама беру.

2. Жеке тұлғаның еңбек құқығының субъектісі ретіндегі мәні мен мазмұнын анықтау.

3. Шетел азаматтарының, азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық мәртебесіне сипаттама беру.
4-тақырып. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы әлеуметтік әріптестіктің түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы ұжымдық шарттың түрлерімен танысуы керек.

Міндеті:


 1. Әлеуметтік әріптестіктің түсінігіне сипаттама беру.

 2. Әлеуметтік әріптестік мақсаттары, қағидалары, жүйесі, нысандарын

анықтау.

3. Үш жақты деңгейде (трипартизм) әлеуметтік әріптестікті ұйымдастырудың ерекшеліктерін анықтау.


5-тақырып. Жеке еңбек шарты.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы жеке еңбек шартының түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы жеке еңбек шартының түрлерімен танысуы керек.

Міндеті:

1.Шарт туралы білімнің жалпы мазмұнын ашу.

2.Жеке еңбек шартының түсінігі, олардың түрлерін жіктеу.

3. Жеке еңбек шартының тараптарын саралау.

4. Жеке еңбек шартының мазмұны мен мерзімдерін анықтау.

5. Жеке еңбек шартының нысандарына сараптама жасау.


6-тақырып. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы жұмыс уақыты мен демалыс уақытының түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы жұмыс уақтытының түрлерімен танысуы керек.

Міндеті:


 1. Жұмыс уақытының түсінігі мен оның белгілерінің мәнін ашу.

 2. Жұмыс уақытының түрлеріне талдау жасау.

 3. Жұмыс уақыты режимінің ерекшеліктеріне сипаттама беру.

 4. Жұмыс аптасының, жұмыс ауысымының, жұмыс күнінің түсінігі және түрлеріне талдау жасау.7-тақырып. Жалақы. Қызметкерлерге кепілді және өтемақылық төлемдер.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы жалақы түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы жалақының түрлерімен танысуы керек.

Міндеті:


 1. Жалақының түсінігі және еңбегі үшін көтермелеудің басқа да

түрлерінен айырмашылығын анықтау.

 1. Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты жалақының

функцияларына сипаттама беру.

 1. Жалақыны құқықтық реттеудің әдістерін анықтау.

 2. Еңбекке ақы төлеу нормаларының жергілікті және жеке рөлі. Еңбек

нормалары және нормалау түсінігі.
8-тақырып.Еңбекті қорғау.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы еңбекті қорғаудың түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы еңбекті қорғауды тәсілдерімен танысуы керек.

Міндеті:

1. Еңбекті қорғау түсінігі және қағидаларына сипаттама беру.

2. Қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай азаматтардың азаматтардың қонституциялық құқықтарына талдау жасау.

3. Еңбекті қорғау бойынша заңдылық қағидасының мәнін ашу.

4. Еңбекті қорғауды және өндірістік санитарияның жалпы және арнайы нормаларына сипаттама беру.
9-тақырып. Еңбек даулары.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы еңбек дауларының түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы еңбек дауларын шешудің тәсілдерімен танысуы керек.

Міндеті:

1. Еңбек дауларының түсінігі және жіктелуі: жеке және ұжымдық.

2. Жеке және ұжымдық еңбек дауларының пайда болу негіздері.

3.Азаматтардың жеке және ұжымдық еңбек дауларына конституциялық құқығы, ереуілге құқықты қосқанда.

4. Еңбек дауларын қарайтын органдар.
10-тақырып. Халықаралық еңбек құқығы. Алыс және жақын шетелдерде еңбекті құқықтық реттеу.

Бұл тақырыптың мақсаты еңбек құқығындағы еңбек дауларының түсінігін терең түсіну болып табылады.

Берілген тақырыпты оқу барысында студент еңбек құқығындағы еңбек дауларын шешудің тәсілдерімен танысуы керек.

Міндеті:

1. Еңбекті халықаралық-құқықтық реттеу пәні, әдісі және қағидалары.

2. Еңбекті халықаралық-құқықтық реттеудің субъектілері.

3. Еңбекті халықаралық-құқықтық реттеудің қайнар көздері және олардың сипаттамасы (БҰҰ, ХЕҮ, Еуропа Кеңесі, Еуропалық одақ, ТМД актілері).

4. Халықаралық еңбек стандарттары (БҰҰ, ХЕҮ стандарттары, еңбектің аумақтық стандарттары).

5. Қазақстан Республикасының еңбек заңдылығын жетілдіру үшін халықаралық актілердің мәні.

6. Халықаралық және ұлттық еңбек құқығы нормаларының коллизиясы.

7. Ұлттық еңбек заңдылығын жетілдіру үшін халықаралық актілердің мәні.11-тақырып. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынан айырмашылығы.

Міндеті:

 1. Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі.

 2. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні.

 3. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының әдісі.

 4. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қағидалары және олардың

жіктелуі.

 1. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының сала жүйесі және ғылым

жүйесі.

6. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының салалас құқық пәндер жүйесінде алатын орны.

7. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының субъектілерінің құқықтық мәртебесі және олардың жіктелуі.
12-тақырып. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы жөніндегі шараларды қаржыландыру.

Міндеті:


 1. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің жалпы сипаттамасы.

 2. Республикалық бюджетті қалыптастыру тәртібі және еңбекке

қабілетсіз азаматтарды қаржыландыру.

 1. Жергілікті бюджет әлеуметтік қамсыздандыру құқығы жөніндегі

шараларды қаржыландырудың қайнар көздері.

4. Әлеуметтік салық төлеу тәртібі, әлеуметтік салық ставкаларының дифференциациясы, жеңілдіктер.

5. Зейнетақы төлеу жөніндегі Мемлекеттік Орталық-қаржыландыру жүйесіндегі орны мен ролі.

6. Жеке зейнетақы жинаулары - әлеуметтік қамсыздандыру құқығы жөніндегі шараларды қаржыландырудың қайнар көзі ретінде.

7. Жеке зейнетақы жинауларын қалыптастыру: міндетті зейнетақы жарналары, ерікті кәсіби зейнетақы жарналары, оларды төлеу тәртібі, міндетті зейнетақы жарналарын уақытында ұстап қалмау.
13-тақырып. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек өтілі, оның түрлері, есептеу, растау тәртібі.

Міндеті:

1. Еңбек өтілінің құқықтық мәні және оның түрлері.

2. Жалпы еңбек өтілі. Жалпы еңбек өтіліне кіретін уақыт кезеңі.

3. Жалпы еңбек өтілін есептеу тәртібі.

4. Жалпы еңбек өтілін офицерлерге, прапорщик (мичмандарға), ішкі істер органдары құүрамының қызметкерлерінің, Қазақстан Республикасының әділет Министрлігі жүйесіндегі қылмыстық-атқарушы жүйесінің Комитеті, қаржы полициясы органдарының және мемлекеттік өртке қарсы қызметі және оларға теңестірілгендердің өтілін есептеу.

5. Жалпы еңбек өтілін растау тәртібі.

6. Үздіксіз еңбек өтілі, оны есептеу ерекшеліктері.

7. Арнайы еңбек өтілі.

8. Азаматтардың кейбір санаттарын зейнетақылық қамсыздандыру және әлеуметтік жеңілдіктің беру кезіндегі еңбек өтілінің түрлерін аралас қолдану.
14-тақырып. Орталықтан еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру.

Міндеті:


 1. Еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақылық

қамсыздандыру түсінігі.

 1. Зейнетақылық төлемдердің басқа ақшалай төлемдерден

айырмашылығы(жәрдемақы, жалақы, алимент, өтемақы және т.б.).

3. Қазақстан Республикасындағы зейнетақы реформасы: негізгі бағыттары, жүзеге асыру талаптары және даму үрдісі.

4. Мемлекеттік зейнетақылық қамсыздандыру ынтымақтастық зейнетақы жүйесінің негізі.

5. Зейнетақы қамсыздандыру жөніндегі мемлекеттік кепілдіктер.

6. Орталықтан зейнетақы төлемдерді тағайындау талаптары.

7. Зейнетақы төлемдерін көлемін аңықтау үшін орташа айлық кірісін есептеу тәртібі.

8. Зейнетақы төлеу тәртібі.

9. Зейнетақыға өтініш беру, оны қарастыру үрдісі.10. Толық емес еңбек өтілі кезінде зейнетақылық төлемдер.

Достарыңызбен бөлісу:

plan-sostoyanie-konevodstva-v-mire-osnovnie-napravleniya-mirovogo-konevodstva.html
plan-sovmestnoj-raboti-s-detskim-sadom-24-plan-raboti-shkoli-na-2009-2010-uchebnij-god-prioritetnie-napravleniya.html
plan-spaseniya-na-russkij-lad-interfaks-httpwwwinterfaxru-03102008-medvedev-provel-ocherednoe-zasedanie-sovbeza-rossii-11.html
plan-spisok-kulturno-dosugovih-meropriyatij-mibs-na-noyabr-2010-g.html
plan-sportivno-ozdorovitelnih-meropriyatij-na-letnij-sezon-2008-goda-ismena-s-01-06-2008-po-21-06-2008.html
plan-srednesrochnih-meropriyatij-na-2011-2015-godi-kompleksnaya-programma-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-kochkovskogo-rajona.html
 • shkola.bystrickaya.ru/razvedenie-svinej-i-krolej.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-po-geografii-dlya-polucheniya-osnovnogo-i-srednego-polnogo-obshego-obrazovaniya-pismo-departamenta-gosudarstvennoj-politiki-i-obrazovaniya-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federacii-ot-07.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/konstruktivnoe-reshenie-domov-iz-obzhigovogo-kirpicha-dlya-rajonov-sibiri.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sobranie-deputatov-napolnovskogo-selskogo-poseleniya-poreckogo-rajona-chuvashskoj-respubliki-reshenie-stranica-2.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-tematicheskij-plan-programma-povisheniya-kvalifikacii-i-metodicheskie-rekomendacii-soderzhanie-informacionnie.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-pedagogicheskih-specialnostej-majkop-2004-stranica-7.html
 • grade.bystrickaya.ru/ocenka-kreditnogo-riska-banka.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravila-igri-slozhi-uzor-su-kak-izgotovit-igru-mi-nachinaem-igrat.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-18-pravovoe-regulirovanie-reklamnoj-deyatelnosti-uchebno-metodicheskij-kompleks-omsk-2005-e-a-grizihina.html
 • tests.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-plani-seminarskih-zanyatij-dlya-studentov-ekonomicheskih-specialnostej-ochnoj-formi-obucheniya.html
 • reading.bystrickaya.ru/mark-azov-valerij-mihajlovskij-kosmonavt-1-polet-cheloveka.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-uroka-kol-chasov-stranica-12.html
 • student.bystrickaya.ru/272-zemli-naselennih-punktov-sostav-proektnih-materialov.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-9-pravilno-uchitsya-znachit-uchitsya-legko-bistro-i-veselo.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/innovacii-v-upravlenii-predstavit-uvz-na-innoprom-2011-ia-itar-tass-ural-11072011.html
 • student.bystrickaya.ru/18-04-2012-glavnie-novosti-sporta-5.html
 • uchit.bystrickaya.ru/stil-baroko-klasicizmu-v-vropejskomu-mistectv-xviixvii-st.html
 • credit.bystrickaya.ru/otchet-glavi-municipalnogo-obrazovaniya-otchet-uchastkovogo-s-pokrovka.html
 • report.bystrickaya.ru/izmenenie-nalogovogo-zakonodatelstva.html
 • holiday.bystrickaya.ru/naibolee-znachimie-nauchnie-dostizheniya-po-prioritetnim-napravleniyam-razvitiya-niu-dalee-pnr-za-otchetnij-god.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zagruzka-os-zakoni-logiki-18.html
 • tasks.bystrickaya.ru/13-vozrastnie-osobennosti-v-vospriyatii-verbalnih-i-neverbalnih-sredstv-vzaimodejstviya.html
 • write.bystrickaya.ru/formirovanie-kulturi-mezhnacionalnih-otnoshenij-studentov-v-polikulturnom-obrazovatelnom-prostranstve-vuza-13-00-01-obshaya-pedagogika-istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-1-pravila-moskva-sankt-peterburg-nizhnij-novgorod-voronezh-rostov-na-donu-ekaterinburg-samara-.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/ekologicheskie-pravonarusheniya-v-rf-vidi-otvetstvennost.html
 • predmet.bystrickaya.ru/spisok-obyazatelnoj-i-rekomenduemoj-literaturi-i-n-denisov-8-fevralya-2001-g.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/saba-tairibi-jkels-ksh-oldanilatin-ds-tsl-brnsh-triada-kartasi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iskovoe-zayavlenie-chast-2.html
 • znanie.bystrickaya.ru/astana-alasini-blm-basarmasi-dstemelk-kabinet.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/23-marksizm-i-marksistskoe-v-losevskom-ponimanii-mifa-i-i-polzunova-bijskij-tehnologicheskij-institut-filial.html
 • lecture.bystrickaya.ru/akademii-byudzheta-i-kaznachejstva-srednesrochnaya-programma-meropriyatij-po-realizacii-osnovnih-napravlenij-razvitiya.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elektromagnitnaya-sovmestimost-v-elektrotehnicheskih-ustrojstvah.html
 • tasks.bystrickaya.ru/272-vliyanie-osobennostej-interpretacii-na-adekvatnost-vospriyatiya-muziki.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovij-kurs-m-omega-2004-551-s-otchetnie-materiali.html
 • knigi.bystrickaya.ru/richard-kavendish-poklonenie-dyavolu-stranica-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.